Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 21.10.2019г. до 31.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 525/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Ю.Х.М. М.И.М. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
22.10.2019 10:00
2 Гражданско дело No 290/2018, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.И.П.,
М.С.И.,
Д.С.И.
Н.Г.Н.,
А.А.А.
Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
22.10.2019 11:00
3 Гражданско дело No 191/2019, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.А. С.С.А.,
Н.И.Ч.
Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
22.10.2019 14:00
4 ЧГД No 734/2019, IV състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Б.Б.В.   Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
23.10.2019 14:30
5 Гражданско дело No 790/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.П.,
И.И.Д.
  Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
24.10.2019 11:30
6 Гражданско дело No 190/2019, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.А. Д.О.Ф. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
30.10.2019 10:00
7 Гражданско дело No 717/2019, VII състав Искове за развод и недействителност на брака З.М.З. Г.М.З. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
30.10.2019 11:30
8 Гражданско дело No 653/2019, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.С.И. С.Б.С. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
30.10.2019 13:30
9 Гражданско дело No 311/2019, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ш.Р.Х.   Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
30.10.2019 14:30
10 Гражданско дело No 301/2019, VII състав Делба Ц.Ц.И.,
Й.И.Й.,
Г.К.И.Й.
Н.Й.И. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
31.10.2019 11:00
11 Гражданско дело No 672/2019, VII състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.С. Х.А.Р. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
31.10.2019 11:30