Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 22.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 474/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Й.Л.М.,
И.М.Г.
М.Г.Н. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
23.7.2019 10:00
2 ЧГД No 590/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Е.А.Х.   Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
29.7.2019 11:30
3 Гражданско дело No 155/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.Н.Г. С.С.Д. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
30.7.2019 9:30
4 Гражданско дело No 157/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.А.Н. С.С.Д. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
30.7.2019 10:00
5 Гражданско дело No 366/2019, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.Б.Т.   Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
30.7.2019 10:30