Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 26.8.2019г. до 30.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 413/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Ш.А. С.Ж.Ж. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
29.8.2019 9:30
2 Гражданско дело No 573/2019, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.М.М. М.М.М. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
29.8.2019 10:00