Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 1.4.2019г. до 5.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото