Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 17.6.2019г. до 21.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 169/2019, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ИСПЕРИХ А.И.М. Докладчик:
ЮЛИЯНА В. ЦОНЕВА
18.6.2019 10:00
2 НОХД No 238/2018, IV състав Квалифицирани състави на измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ИСПЕРИХ Ц.Н.С. Докладчик:
ЕЛИЦА Д. БОЯДЖИЕВА
19.6.2019 10:00
3 НОХД No 191/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ИСПЕРИХ Е.Е.Б. Докладчик:
ДИМИТРИНКА Е. КУПРИНДЖИЙСКА
19.6.2019 10:00