Районен съд - Исперих
Справка за насрочени дела
за периода от 19.8.2019г. до 23.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото